Rehabilitacja stożka rotatorów

Stożek rotatorów jest tworzony przez cztery mięśnie obręczy barkowej: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy i podłopatkowy. Jego zadaniem jest utrzymanie dynamicznej stabilności głowy kości ramiennej w panewce przy równoczesnym zapewnieniu pełnej ruchomości ramienia. Część stożka jest największym inicjatorem ruchu odwiedzenia w stawie i odpowiada za pierwsze 20 stopni. Bierze również udział w ruchach rotacji ramienia.

Symptomy i objawy:

 - ból nasila się w czasie unoszenia ręki, podnoszenia cięższych przedmiotów

- ból występuje w dermatomie C5 i odczuwalny jest z boku ramienia, czasem schodząc niżej aż do nagarska.

Przy dużych uszkodzeniach może wystąpić:

- ograniczenie zakresu ruchu w stawie

- osłabienie siły mięśniowej

- pseudoparaliż (przy rozległych urazach)

- mogą pojawiać się okresowe bóle nocne

 

Przyczyny:

- uraz

Dochodzi do niego zwłaszcza u osób młodych. Powstaje w sytuacji połączenia nagłego szarpnięcia z ruchem rotacyjnym ramienia, np. gdy kierowca sięga po torbę na tylnią kanapę auta. Również podczas upadku na wyprostowaną rękę.

 

- powtarzane czynności z uniesioną ręką

Sytuacja charakterystyczna dla osób pracujących z ręka nad głową np. malarzy lub siatkarzy, koszykarzy. W wyniku powtarzalnych mikrourazów na przebiegu mięśni stożka rotatorów dochodzi do powstawania zwyrodnienia

 

- degeneracje ścięgien związane z wiekiem

U osób po 60 r.ż. może dochodzić do czasowo bezobjawowych naderwań lub zerwań ścięgien w obrębie stożka rotatorów. Jest to spowodowane postępującym z wiekiem zanikiem włókienek w ścięgnach i postępującym osłabieniem struktur. W końcu jest na tyle poważne, że powoduje ból.

 

Przy przeciążeniu stożka rotatorów często dochodzi do konfliktu podbarkowego. Wówczas przestrzeń między głową kości ramiennej a wyrostkiem barkowym łopatki zostaje ograniczona i może dochodzić do systematycznego drażnienia i uszkadzania ścięgna stożka. W konsekwencji może to powodować jego zerwania. Jedną z przyczyn takiego przeciążania może być niewłaściwa praca mięśni, które zamiast obniżyć głowę k. ramiennej podciągają ją w górę.

 

Rehabilitacja:

W badaniu fizjoterapeuta ocenia, które struktury stożka rotatorów są zajęte, stawiając dokładną diagnozę co do lokalizacji uszkodzenia. Ponadto ocenia napięcie tkankowe, zaburzenia mięśniowo-powięziowe, a także biomechanikę kompleksu łopatkowo-ramiennego.


Rehabilitacja stożka rotatorów obejmuje przywrócenie balansu mięśniowego barku, poprzez relaksację i równoczesne wzmocnienie odpowiednich mięśni. Scentrowanie i ustabilizowanie głowy kości ramiennej oraz eliminację zrostów powstałych na przebiegu ścięgien. Odpowiednimi technikami manualnymi  i powięziowymi wspomagana jest regeneracja miejsca uszkodzonego. W trakcie całego procesu leczniczego odtwarza się i poprawia biomechanikę barku, która ma zabezpieczyć przed ponawianiem urazów.