Rehabilitacja łokcia golfisty

Łokieć golfisty jest uszkodzeniem przyczepu wspólnego ścięgien zginaczy nadgarstka na wysokości nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (od strony wewnętrznej  łokcia). W szczególności problem tyczy się mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka  i mięśnia nawrotnego obłego.

Objawy:

  • ból po przyśrodkowej stronie łokcia
  • ból promieniujący w dół przedramienia po stronie wewnętrznej

Osoby cierpiące na łokieć golfisty prowokują dolegliwości podczas czynności wymagających silnego zgięcia nadgarstka np. podnoszenie przedmiotów, pranie ręczne, mocne podanie ręki na przywitanie. Objawy nasilają się podczas oporowego zgięcia nadgarstka oraz oporowej pronacji przedramienia. W zależności od stopnia zaawansowania schorzenia mogą występować na początku ruchu lub trwać przez cały jego przebieg i nasilać się. W bardzo ostrych stanach ból może występować również w spoczynku. 

Patomechanizm:

Najczęściej mechanizm powstawania łokcia golfisty polega na stałym i powtarzanym ruchu aktywującym mięśnie zginacze nadgarstka. Prowokuje on powstanie mikrourazów w obrębie przyczepu mięśni. Takie urazy aktywują procesy regeneracyjne organizmu, czego efektem jest powstanie nowej zastępczej tkanki często o gorszych właściwościach. Jeśli obciążenia nie ustępują dochodzi do dalszych urazów, naderwań przyczepów oraz ich zwapniania, a w konsekwencji czego przemodelowania w obrębie zajętych ścięgien. Może dochodzić do ciągłego  powstawania stanu zapalnego. Niewłaściwe przygotowanie i rozgrzanie mięśnia, zła technika ruchu oraz specyficzne zawody i dyscypliny sportowe zwiększają ryzyko powstania. Szczególnie narażeni na powstanie tego schorzenia są nie tylko golfiści, ale grający w koszykówkę, uprawiający wspinaczkę ścinakową czy łucznictwo. Poza sportami predysponują również zawody takie jak: malarz, budowlaniec.

Inną przyczyną prowokującą łokieć golfisty jest nagłe bardzo intensywne obciążenie zginaczy nadgarstka przy wcześniejszym umiarkowanym ich wykorzystywaniu. Taka sytuacja ma miejsce gdy nie pracujemy na co dzień rękami, a musimy wykonać nimi bardzo dużą fizyczną pracę. Może wówczas dojść do naderwania ścięgna nieprzygotowanego na tak duże obciążenia.

Występowanie:

  • W 75% przypadków łokieć golfisty dotyczy ręki dominującej
  • występuje najczęściej u osób  między 20- 49 rokiem życia
  • częściej dotyczy mężczyzn

 

Rehabilitacja:

Rehabilitacja łokcia golfisty wymaga przede wszystkim znalezienia przyczyny jego powstania. Może nią być np.: zbyt ciężka rakieta tenisowa,  nieergonomiczna praca ręki, zaburzenie w pracy łańcucha mięśniowo-powięziowego. Po wykryciu przyczyny eliminuje się ją i  wykształca prawidłowy wzorzec ruchowy. Terapia w gabinecie opiera się na stymulowaniu przebudowy uszkodzonego miejsca np. głębokim masażem poprzecznym, terapią manualną. Rozluźnia się grupę zginaczy i optymalizuje warunki do przebudowy wykorzystując min. pracę koncentryczno- ekscentryczną mięśni czy taping. Wyrównuje się również zaburzenia powięziowe i przywraca równowagę mięśniową układu.