Choroba Scheuermanna

Jest to choroba pojawiająca się w okresie dojrzewania, charakteryzująca się pogłębieniem kifozy odcinka piersiowego kręgosłupa. Objawem towarzyszącym chorobie Scheuermanna są okresowe bóle grzbietu oraz charakterystyczny obraz radiologiczny kręgów. Choroba pojawia się miedzy 13 a 17 rokiem życia i dotyka chłopców i dziewczynki.

Typowym i bardzo łatwym do zaobserwowania objawem jest krótkie ale wysokie uwypuklenie kręgosłupa w odcinku piersiowym, pojawiające się podczas swobodnego skłonu w przód. Przypomina ono kształtem piłkę.


 

Przyczyny:

Mechaniczna teoria powstawania choroby Scheuermanna mówi o powstaniu dysproporcji pomiędzy odpornością tkanek kręgosłupa a obciążeniem prowokowanym przez układ więzadłowo-mięśniowy. W wyniku tego powstaje zwiększony nacisk na przednie części trzonów kręgów, co utrudnia im wzrost w stosunku do tylnych części trzonów. Dochodzi do powstania kręgów klinowatych.


 

Zmiany radiologiczne:

  • trzony klinowate
  • trzony płaskie, wydłużone
  • nierówny zarys, fragmentacja, sklerotyzacja płytek granicznych
  • zwężenie przestrzenie międzykręgowe
  • guzki Schmorla


 

Leczenie:

Terapia polega przede wszystkim na likwidacji przykurczy i restrykcji mięśniowo-powięziowych. Wypracowaniu prawidłowego ustawienia i stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa (co wpływa na wyższy, piersiowy odcinek kręgosłupa), relaksacji kifozy piersiowej i poprawie retrakcji głowy.

W przypadkach bardzo dużej deformacji kręgosłupa, ale przy zachowanej jego elastyczności można stosować gorsetowanie.