Rehabilitacja neurologiczna

Specjalizujemy się w rehabilitacji osób z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.  Prowadzimy terapię nakierowaną na przywrócenie pacjentowi całkowitej lub maksymalnej możliwej sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.  U osób u, których nie ma możliwości powrotu do stanu z przed choroby wypracowujemy funkcje kompensacyjne, które umożliwiają jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie i poprawiają jakość życia.  Najważniejszym celem w pracy z pacjentami cierpiącymi na choroby neurologiczne  jest przywrócenie sprawności, zaadaptowanie chorego do obecnego stanu, utrzymanie efektów terapii i zapobieganie  pogorszeniu się stanu zdrowia.

 

Zajmujemy się pracą z pacjentami cierpiącymi na:

 

  • Stwardnieniem rozsiane SM
  • Stwardnienie zanikowe boczne SMA
  • Urazy rdzenia kręgowego, przerwanie ciągłości rdzenia
  • Udary krwotoczne, niedokrwienne mózgu
  • Chorobę Parkinsona
  • Urazy czaszkowo-mózgowe
  • Polineuropatie
  • Porażenia nerwów obwodowych
  • Niedowłady różnej etiologii.

 

Naszym zadaniem jest pomoc pacjentom w nabywaniu prawidłowych doświadczeń i w powtórnej nauce właściwego przebiegu ruchu i aktywności funkcjonalnej. Rehabilitacja neurologiczna im szybciej jest rozpoczęta tym większe daje możliwości do osiągnięcia największych efektów.