FITS


FITS Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Jest to polska metoda uznana przez Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT. Jest ona stworzona do pracy z dziećmi ze skoliozami, wadami postawy i chorobą Scheuermanna. Metoda FITS obejmuje trzy etapy pracy z dzieckiem. Po pierwsze przeprowadzane jest badanie i uświadomienie dziecka na czym polega zaburzenie jago postawy. Po drugie przygotowujemy do korekcji poprzez trening kontroli sensomotorycznej, usuwanie restrykcji mięśniowo-powięziowych i rozciąganie przykurczy mięśniowych. Trzecim etapem jest trójpłaszczyznowa korekcja wady uzyskiwana przez budowanie i stabilizowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w pozycjach funkcjonalnych.

Metoda FITS daje bardzo dobre efekty w:

  • indywidualnej terapii wad postawy, skolioz, choroby Scheuermanna
  • terapii wspierającej leczenie gorsetowe
  • przygotowaniu dziecka do zabiegu operacyjnego, jak i w terapii po zbiegu
  • może być stosowana już u dzieci od około 4 roku życia

Przewaga metody FITS nad innymi polega na jej kompleksowym podejściu do zagadnienia wad postawy i skolioz. Daje to narzędzie do rozwiązywania problemu dziecka na wszystkich płaszczyznach jakie dotyka zaburzenie postawy.  Podstawowym jej elementem jest uświadomienie dziecku jego wady i nauczenie go jak umiejętnie korygować się w ciągu aktywności dnia codziennego a nie tylko podczas terapii. Dzięki połączeniu wielu metod fizjoterapeutycznych (terapia manualna, powięzi, łańcuchy mięśniowo-powięziowe, punkty spustowe, ćwiczenia oddechowe) i dostosowaniu ich do specyficznych potrzeb dzieci daje ona bardzo dobre wyniki.