Mulligan


Metoda Mulligan'a

Jest to specjalistyczna diagnostyczno- terapeutyczna metoda mająca zastosowanie w przypadku ograniczeń ruchu i dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa, stawów obwodowych i dysfunkcji krążka międzykręgowego. Daje skuteczne efekty w pracy między innymi nad chronicznymi stanami bólowymi narządu ruchu i zawrotami głowy. Oryginalność tej metody polega na połączeniu biernego ruchu wykonywanego przez terapeutę z aktywnym ruchem pacjenta. Podstawą koncepcji jest założenie, że przyczyna dolegliwości tkwi w zaburzeniu ślizgu stawowego, co wynika z przemieszczania sie względem siebie powierzchni stawowych. W trakcie terapii stosuje się techniki NAG, SNAG, odwrotne NAG oraz mobilizacje połączone z ruchem MWM. Pacjent zostaje wyedukowany jak unikać sytuacji dnia codziennego mogących wpływać negatywnie na proces leczenia oraz jak radzić sobie samodzielnie w domu w okresie zaostrzenia. Ważnym elementem jest również przygotowanie do profilaktyki nawrotów.