PNF


PNF Prioproceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Jest to metoda, której głównym celem jest poprawa sprawności funkcjonalnej pacjenta. Założeniem koncepcji jest postrzeganie chorego całościowo, angażując w terapii silne i zdrowe odcinki ciała do aktywizacji tych słabych. Daje to możliwość wykorzystania wszelkich rezerw organizmu i motywuje pacjenta do dalszej pracy. Odpowiednie techniki wykluczają nieprzyjemne doznania i sprawiają, że terapia jest całkowicie bezbolesna. W metodzie tej to pacjent określa jakie są jego cele, zakres i granice pracy. Fizjoterapeuta jest jego partnerem w pracy nad wybraną przez pacjenta funkcją. Siła mięśni i zakres ruchu, czyli elementy istotne w standardowej rehabilitacji są dla PNF jedynie środkiem do osiągnięcia wytyczonego celu w aktywności dnia codziennego pacjenta.

Metoda znajduje zastosowanie u chorych z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, u dzieci z wadami postawy i skoliozami