Thera Band


System Thera Band

Jest to bardzo przydatne narzędzie wykorzystywane w procesie rehabilitacji. Taśmy, piłki, wielokształty i przybory sensomotoryczne dają możliwość dostosowywania oporów i stopnia trudności terapii do możliwości pacjenta. Dzięki różnorodności jaką zapewnia system mamy możliwość wielorakiej stymulacji układu proprioceptywnego, nerwowego i mięśniowego.