Mc Kenzie


Metoda Mc Kenzie

Jest to metoda służąca profilaktyce, diagnostyce i leczeniu bólów kręgosłupa. Pierwsze spotkanie terapeutyczne polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu przy użyciu stworzonych przez autora metody protokołów diagnostycznych, pozwalających na precyzyjne ustalenie charakterystyki objawów. Następnie wykonywane jest badanie mające na celu określenie bólu i jego zmienności w reakcji na ruchy testujące ściśle określone przez metodę. Wynik takiego badania daje możliwość określenia dysfunkcji i ukierunkowania dalszego procesu terapeutycznego. Metoda ta charakteryzuje się maksymalnym zaangażowaniem pacjenta w proces leczniczy przy minimalnym współudziale terapeuty. Istotnym elementem tej koncepcji jest profilaktyka możliwa do zastosowania dzięki edukacji pacjenta. Duży nacisk kładzie się na naukę prawidłowych i bezpiecznych pozycji i ruchów w aktywności dnia codziennego pacjenta, które maja zabezpieczyć kręgosłup.  Celem metody jest wyeliminowanie nawrotów przez likwidację przyczyny choroby a nie jej objawów.